Vas zanima ali so vaši obstoječi oziroma potencialni poslovni partnerji neplačniki? Sedaj se lahko zavarujete z uporabo storitve “zavarovanje terjatev pred neplačilom.”

Kaj pomeni zavarovanje terjatev?

Zavarovanje terjatev je finančna storitev, ki je zadnja leta izjemno priljubljena med podjetji. Omogoča namreč, da podjetje zavaruje vse terjatve do kupcev. Predvsem pa v primeru, ko posluje partnerjem na odložen rok plačila. Že teorija pa tudi praksa kažeta, da je poslovanje s plačilom na odložen rok tvegano. To pomeni, da podjetje svoje storitve in/ali blago proda, plačilo pa prejme šele čez 30, 60, 90 ali celo več dni. Medtem pa dolgi plačilni roki pogosto vodijo v neplačilo in splošno zamujanje s plačili. S tem, ko podjetje proda blago in/ali storitve na odložen rok plačila, se srečuje s kreditnim tveganjem. Namreč plačilo na odložen rok predstavlja neke vrste “kredit”.  

Poznamo zavarovanje terjatev do domačih kupcev kot tudi zavarovanje terjatev do tujih kupcev. Več o tem bomo pisali v enem izmed naslednjih poglavij.

Tekom prispevka boste lahko brali o tem, da je zavarovanje terjatev zagotovo najzanesljivejša oblika zavarovanja premoženja zoper morebitno neplačilo s strani kupca.

Zakaj je pomembno zavarovanje terjatev pred neplačilom

V prejšnjem poglavju smo razložili “kaj je zavarovanje terjatev”, v tem pa se želimo posvetiti “Zakaj je pomembno zavarovanje terjatev pred neplačilom”. 

Razlogi za neplačilo terjatev so različni. V določenih primer se zgodi, da poslovni partner namensko ne poravna plačila računa v dogovorjenem roku. Spet v drugih primerih poslovni partner nima zadostne količine likvidnosti, slej ko prej postane celo insolventen in posledično nezmožen poravnati redne obveznosti do svojih poslovnih partnerjev.

zavarovanje-terjatev-pred-neplacilom

Ne glede na razloge neplačila, je naloga podjetja ta, da se v pravem trenutku odloči za zavarovanje terjatev. To je pomembno, ker so razmere na trgu nepredvidljive in čeprav je poslovni partner trenutno označen kot finančno zanesljiv gospodarski subjekt, se to lahko tekom par tednov spremeni. Medtem pa podjetja, s katerimi posluje, ostanejo brez plačila.

Vsled tega je zelo pomembno, da se podjetje poslužuje storitve “zavarovanje terjatev pred neplačilom” in si zagotovi, da bo denar prejelo tudi v primeru, če poslovni partner med izvajanjem posla postane insolventen.

Poleg zavarovanja terjatev, je smiselno omeniti tudi “odkup terjatev oz. prodaja terjatev” in njeno razširjeno obliko “faktoring oz. factoring”, ki predstavljata obliko financiranja za zagotavljanje lastne likvidnosti.

 Več o obvladovanju tveganj in plačilni disciplini si preberite v zapisih “Kako poteka obvladovanje finančnih tveganj”, “Kaj pomeni plačilna disciplina”, Kaj pomeni plačilna disciplina in kaj kažejo podatki za zadnja leta in “Kakšen je vir financiranja malih podjetij in katere vrste financiranja je mogoče dodatno izbrati”.

 Več o učinkovitemu načunu financiranja podjetij si preberite v članku “Zakaj je učinkovito finančno upravljanje podjetja ključno za uspeh podjetja”.

Kaj pomeni zavarovanje terjatev v mednarodnem poslovanju?

Zavarovanje terjatev v mednarodnem poslovanju je prav tako pomembno kot zavarovanje terjatev doma. Zavarovanje terjatev v mednarodnem poslovanju pomeni, da so terjatve do kupcev v tujini zavarovane pred t. i. Tveganjem neplačila s strani tujega poslovnega partnerja oziroma tujega kupca.

Pri tem je poplačilo terjatev do kupcev v tujini zagotovljeno tudi v primeru, če kupec svojih obveznosti ne poravna in celo v primeru njegove insolventnosti.

Več o zavarovanju terjatev lahko preverite v prispevku “Kaj pomeni in kako deluje zavarovanje terjatev?” in Kaj pomeni zavarovanje terjatev in kako zmanjša tveganja neplačila ob pojavu plačilne nediscipline.

Zakaj preveriti kreditno sposobnost dolžnika?

preverba-bonitete-bonitete-si-prijava

Kreditna sposobnost dolžnika je ena izmed pomembnejših informacij, ki jih mora podjetje preveriti še preden vstopa v nov posel s poslovnim partnerjem. 

To lahko uredi z enostavno preverbo poslovanja oziroma preverbo bonitete poslovnega partnerja v za to namenski bonitetni aplikaciji, ki jo imenujemo EBONITETE.SI (bonitete.si prijava).

Bonitetna aplikacija EBONITETE.SI je zasnovana tako, da omogoča dostop do vseh poslovnih informacij na enem mestu za več kot 200.000 poslovnih subjektov

S preverbo podatkov (blokada TRR, domneva insolventnosti, plačilni indeks, preverba bonitetne ocene itd.) je mogoče hitro oceniti, kako posluje poslovni partner. V primeru, da se npr. Ugotovi, da plačil obveznosti ne izvaja redno, se lahko poslovni partner v primeru poslovanja z dotičnim podjetjem odloči za drugačne plačilne pogoje in s tem se s tem zavaruje pred tveganjem neplačila. Vsekakor pa zavarovanje terjatev pred neplačilom velja za najzanesljivejšo obliko zavarovanja premoženja zoper morebitno neplačilo s strani kupca.

Povzetek ključnih ugotovitev

Tekom prispevka smo pisali o tem, kakšna tveganja se lahko pojavijo, v kolikor podjetja poslujejo s kupci na odložen rok plačila. Tveganja je mogoče zmanjšati na način, da se podjetje zavaruje pred tveganjem neplačila s strani kupca na način, da se redno poslužuje storitve, ki jo imenujemo zavarovanje terjatev pred neplačilom.

 

Viri

1 – Bonitete podjetij na Prvi finančni agenciji

2 – Odkup terjatev/prodaja terjatev na Večer.com 

3 – Bonitetna ocena podjetja na RS Biro

4 – Plačilna nedisciplina na Večer.com

5 – Faktoring/factoring na Matija Zajšek.com