Vir financiranja malih podjetij je pomemben za uspešno delovanje podjetja. Priporočljiva je celo kombinacija različnih virov financiranja. Več o tem si preberite v zapisu spodaj.

Kateri je vir financiranja za mala podjetja?

financiranje-malih-podjetij

Financiranje malih podjetij igra ključno vlogo pri uspešnem delovanju malih podjetij. Že na začetku svoje poti se podjetja soočajo s številnimi izzivi, vključno s pridobivanjem strank, razvojem izdelkov in storitev ter zaposlovanjem zaposlenih. Vendar pa je ena od najpomembnejših stvari za njihovo uspešnost zagotavljanje finančnih sredstev. Sredstva (ne samo vir financiranja, temveč več teh) potrebujejo za izvajanje svojih dejavnosti.

Finančna sredstva so potrebna za financiranje različnih vidikov poslovanja. Ti so nakup opreme, plačevanje zaposlenih, najem prostorov, oglaševanje in trženje, raziskave in razvoj ter še veliko več. Vse to zahteva veliko denarja in mala podjetja pogosto nimajo dovolj lastnih sredstev za financiranje teh dejavnosti. Zato se morajo obrniti na druge vire financiranja. Ti so bančna posojila, obveznice, izdaja delnic, subvencije in družinski in prijateljski investitorji.

Pomembnost financiranja za mala podjetja se kaže tudi v tem, da lahko ustrezno financiranje pomaga pri povečevanju rasti in uspešnosti podjetja. Če podjetje nima dovolj denarja, da bi izpolnilo svoje poslovne cilje, bo težko ohranjati konkurenčnost na trgu. Prav tako lahko neustrezno financiranje povzroči, da podjetje ne bo imelo dovolj sredstev za nadaljnji razvoj in širitev, kar lahko privede do upada poslovanja podjetja ali celo propada podjetja.

Poleg tega lahko ustrezno financiranje malih podjetij, t. i. vir financiranja pripomore k temu, da se izognejo določenim težavam pri upravljanju denarnih tokov. Ko podjetje nima dovolj denarja za plačilo dolgov, najemnine, plače in druge obveznosti, se lahko znajde v težavah. Zato je pomembno, da podjetje ima stabilne denarne tokove, ki zagotavljajo likvidnost in omogočajo pravočasno plačilo svojih obveznosti.

V kolikor podjetja zamuja s plačili, ali slednjih ne izvaja, govorimo o plačilni nedisciplini- Več o tem si preberite v prispevku “Kaj pomeni plačilna disciplina in kaj kažejo podatki za zadnja leta”. 

Vrste financiranja: pregled različnih možnosti financiranja za mala podjetja (bančna posojila, obveznice, izdaja delnic, družinski in prijateljski investitorji, subvencije, crowdfunding itd.)

financiranje-podjetij-vrste-posojila

Mala podjetja se lahko financirajo na različne načine, ki so odvisni od njihovih specifičnih potreb in situacij. V tem poglavju bomo pregledali nekaj glavnih načinov financiranja, ki so na voljo za mala podjetja.

Bančna posojila: Banke so ena od glavnih virov financiranja za mala podjetja. Bančna posojila so običajno namenjena financiranju kratkoročnih potreb, kot so nakup opreme, nakup materiala, plačevanje zaposlenih in podobno. Banke bodo običajno preverile kreditno zgodovino podjetja in njegovo sposobnost, da vrne posojilo, preden odobrijo posojilo. Za podjetja s kratkoročnimi potrebami financiranja so bančna posojila pogosto najprimernejši način financiranja.

Subvencije in pomoč države: Različne državne agencije in organizacije ponujajo subvencije in pomoč malim podjetjem, da zagotovijo dodatna finančna sredstva. Te subvencije in pomoč lahko pomagajo pri nakupu opreme, izobraževanju zaposlenih, trženju in oglaševanju ter drugih dejavnostih, ki so ključne za uspešnost podjetja. Subvencije in pomoč države so pogosto na voljo za podjetja, ki izpolnjujejo določene pogoje, kot so starost podjetja, velikost, vrsta dejavnosti in drugi dejavniki.

Obveznice: Obveznice so dolgoročne finančne instrumente (t. i. vir financiranja), ki jih podjetja izdajo, da zberejo denar od javnosti. Obveznice se običajno izdajajo za obdobje več let in imajo določeno obrestno mero, ki jo mora podjetje plačati vlagateljem. Obveznice so pogosto primerne za podjetja, ki potrebujejo dolgoročno financiranje za naložbe v raziskave in razvoj, nakup opreme, širitev in druge dejavnosti.

Izdaja delnic: Podjetja lahko izdajo delnice, da zberejo denar od javnosti. Delnice so lastniški instrumenti, ki jih vlagatelji kupijo od podjetja in s tem postanejo delničarji. Delnice omogočajo podjetju, da zbere denar, ki ga lahko uporabi za različne namene, kot so nakup opreme, širitev poslovanja, nakup novega blaga in drugo. Izdaja delnic lahko pomaga pri zbiranju velikega zneska kapitala, vendar pa pomeni, da podjetje izgubi nadzor nad nekaterimi odločitvami, saj delničarji lahko sodelujejo pri upravljanju podjetja.

Kateri so dodatni viri financiranja?

Faktoring je učinkovita oblika financiranja za mala podjetja, ki imajo težave s plačili strank in potrebujejo hitro likvidnost. Pri faktoringu podjetje svoje terjatve proda faktorju, ki nato izplača podjetju določen odstotek vrednosti terjatev v zameno za prevzem dolga in vseh tveganj plačila s strani stranke. Več o tveganjih si preberite v prispevku “Kaj pomeni obvladovanje finančnih tveganj”.

faktoring-alternativna-oblika-financiranja

Prednosti faktoringa za mala podjetja so, da lahko hitro in enostavno pridobijo denar, ne da bi čakali na plačilo strank. To jim omogoča, da lahko poslujejo nemoteno, plačujejo dobavitelje in ohranjajo svoj ugled na trgu. Poleg tega faktoring omogoča podjetju, da se osredotoči na svoje glavne dejavnosti, saj faktor prevzame upravljanje terjatev in skrbi za izterjavo dolgov.

Za nekatera podjetja lahko faktoring postane dolgoročna oblika financiranja oziroma t. i. vir financiranja. To pomeni, da bo podjetje plačevalo višje stroške financiranja v primerjavi z drugimi oblikami financiranja. Vendar pa faktoring predstavlja dobro alternativo tradicionalnim posojilom. Še posebej za podjetja, ki se ne morejo kvalificirati za posojila zaradi slabe kreditne zgodovine ali pa potrebujejo hitro likvidnost.

V kolikor vas zanimajo še druge finančne storitve, vas vabimo k branju zapisa “Kaj pomeni zavarovanje terjatev” in “Zavrarovanje terjatev pred neplačilom”.

Odkup terjatev

Odkup terjatev/prodaja terjatev je lahko učinkovita oblika financiranja za mala podjetja, ki se srečujejo s težavami pri plačilih strank in potrebujejo hitro likvidnost. Pri odkupu terjatev podjetje proda svoje terjatve faktorju, ki nato izplača podjetju določen odstotek vrednosti terjatev v zameno za prevzem dolga in vseh tveganj plačila s strani stranke.

Prednosti odkupa terjatev za mala podjetja so podobne kot pri faktoringu. Omogoča hitro in enostavno pridobivanje denarja, ne da bi čakali na plačilo strank. Podjetja lahko poslujejo nemoteno, plačujejo dobavitelje in ohranjajo svoj ugled na trgu. Poleg tega odkup terjatev omogoča podjetju, da se osredotoči na svoje glavne dejavnosti, saj faktor prevzame upravljanje terjatev in skrbi za izterjavo dolgov.

Vendar pa ima odkup terjatev tudi svoje slabosti. Podjetje bo za prodajo svojih terjatev faktorju plačalo določeno provizijo, ki lahko biti višja od obrestnih mer pri drugih oblikah financiranja. Poleg tega lahko odkup terjatev vpliva na odnos s strankami, saj lahko stranke dobijo občutek, da jih podjetje ne zaupa pri plačilu.

Pri odkupu terjatev je pomembno, da podjetje pred prodajo svojih terjatev natančno oceni stroške in koristi te oblike financiranja. Pri tem je treba upoštevati tudi morebitne posledice za odnos s strankami. Odkup terjatev je primeren predvsem za podjetja, ki potrebujejo hitro likvidnost in se ne morejo kvalificirati za tradicionalna posojila zaradi slabe kreditne zgodovine.

 

Sklepna misel

Na podlagi napisanega lahko sklepamo, da je izbira pravega vira za financiranja malih podjetij ključnega pomena za uspeh malih podjetij. Faktoring in odkup terjatev sta lahko učinkoviti obliki financiranja za podjetja, ki potrebujejo hitro likvidnost in se ne morejo kvalificirati za tradicionalna posojila.

 

S pravo izbiro oblike financiranja lahko podjetje zagotovi stabilnost svojega poslovanja in doseže svoje poslovne cilje.

 

Viri

1- Financiranje podjetij na Lip Radomlje.si

2 – Faktoring na Kolektim.si

3 – Odkup terjatev na Limb.si

4 – Likvidnost na Pajek-sp.si