Kanegra

Turistično naselje Kanegra se nahaja v samem Piranskem zalivu, od centra Umaga je oddaljeno približno 10 km od Savudrije pa 1 km.