Obvladovanje finančnih tveganj je s teoretičnega vidika opredeljeno kot verjetnost, do bo zaradi notranjih ali zunanjih dejavnikov prišlo do določene škode ali kakšnega drugega neljubega izida. Več o tem si preberite v zapisu spodaj.

Kako poteka obvladovanje finančnih tveganj?

Finančna tveganja so pravzaprav del vsakega podjetja, ne glede na to, ali je podjetje majhno, srednje, veliko ter ne glede na panogo, v kateri deluje.

Finančna tveganja lahko opredelimo kot možnost, da se zaradi določenih (notranjih, zunanjih) dejavnikov pri poslovanju ustvari finančna izguba.

obvladovanje-financnih-tveganj

Podjetja v osnovi stremijo k odličnosti, zato je proces “obvladovanje finančnih tveganj” ključnega pomena za uspešno in varno poslovanje podjetja.

V naslednjih poglavjih predstavljamo osnovne vidike in pristope za obvladovanje finančnih tveganj.

Obvladovanje finančnih tveganj lahko poimenujemo tudi upravljanje s tveganji. O tem si lahko več preberete v zapisu “Upravljanje s tveganji [obvladovanje tveganj]”.

Ugotavljanje finančnih tveganj

Ko se podjetje sreča s finančnimi tveganji mora najprej ugotoviti, katera sploh so ta tveganja. Iz teorije poznamo kreditno tveganje, tržno tveganje, operativno in likvidnostna tveganja.

Določitev finančne strategije in raba finančnih instrumentov

Naslednji korak pri obvladovanju tveganj je določitev finančne strategije. To pomeni sprejetje odločitev o tem, kako se bo posamezno podjetje odzvalo na finančna tveganja.

Ena možnost je sprejetje tveganja in prevzem določenih tveganj za dosego višjih donosov. Druga možnost je zmanjšanje tveganja z zmanjšanjem izpostavljenosti podjetja do tveganj ali uporabo finančnih instrumentov za zavarovanje pred tveganji.

zavarovanje-terjatev

Poznamo različne finančne storitve, pri čemer bomo tokrat izpostavili le tri. Tveganja je mogoče omejiti in zmanjšati s pomočjo zavarovanja terjatev, ki velja za najzanesljivejšo obliko zavarovanja premoženja zoper morebitno neplačilo s strani kupca. Več o tem si preberite v prispevku “Zavarovanje terjatev pred neplačilom”.

Vabljeni tudi k branju prispevkov Kaj pomeni zavarovanje terjatev ter Kaj pomeni in kako deluje zavarovanje terjatev.

Na tem mestu sta omembe vredni tudi obliki financiranja, s pomočjo katerih lahko podjetje proda vse svoje terjatve in s tem poskrbi za nemoteno likvidnost. Namreč podjetja velikokrat prodajajo svoje blago in/ali storitev na odložen rok plačila, kar pomeni, da denarna sredstva prejmejo čez 30, 60, 90 ali celo več dni. Takšen način poslovanja jim lahko povzroči težave z likvidnostjo in motnje v denarnem toku. Na tem mestu nastopita vedno bolj priljubljeni obliki financiranja, ki ju imenujemo odkup terjatev/prodaja terjatev in faktoring/factoring. Faktoring v eni rešitvi vključuje kar 3 storitve in sicer odkup terjatev, zavarovanje terjatev do kupcev v tujini in preverbo bonitete, o čemer bomo pisali več v naslednjem poglavju.

Več o virih financiranja si lahko več preberete v zapisu Kateri je vir financiranja za mala podjetja?

Kako zmanjšati (finančna) tveganja s preverbo bonitete podjetij?

preverba-bonitete-prijava

Priporočljivo je, da vsako podjetje, ki vstopa v nov posel, redno preverja boniteto svojih poslovnih partnerjev (bonitete prijava v sistem).S preverbo bonitete oziroma bonitetne ocene lahko pridobi vse poslovne podatke, s pomočjo katerih se prepriča o finančni zanesljivosti lastnih poslovnih partnerjev. Kadar govorimo o finančni zanesljivosti poslovnih partnerjev, imamo v mislih predvsem to, ali je poslovni partner finančno stabilen, ali redno izvaja plačilne obveznosti, ali morebiti zamuja s plačili itd.

Finančno stabilnost poslovnih partnerjev je mogoče enostavno in hitro preveriti s pomočjo bonitetnega orodja, imenovanega EBONITETE.SI. Slednje je bilo izdelano v namene zmanjšanja tveganja poslovanja z izbranim poslovnim partnerjem. EBONITETE.SI kot aplikacija ponuja vse poslovne podatke na enem mestu, zaradi česar je mogoče dostopati do celovite bonitetne analize poslovanja podjetja. V danem trenutku je mogoče preveriti tudi bilanco stanja. Več o tem si preberite v zapisu “Kaj nam (lahko) povesta bilanca stanja podjetja in njegov izkaz poslovnega izida?

Ali obvladovanje (finančnih) tveganj predstavlja osnovo za kratkoročno (likvidnost) in dolgoročno plačilno sposobnost (solventnost)?

Odgovor na to vprašanje se glasi “ja”. Osnova za obvladovanje (finančnih) tveganj in zmanjšanja tveganja je zagotovo to, da subjekt (podjetje) ohrani kratkoročno plačilno sposobnost “likvidnost” in dolgoročno plačilno sposobnost “solventnost”. Z obvladovanjem (finančnih) tveganj in s tem tudi ohranjanje likvidnosti, podjetje plačila redno izvaja in se trudi, da jih tudi samo redno pridobiva s strani lastnih partnerjev. S tem, ko je podjetje dlje časa likvidno in redno zmanjšuje tveganja poslovanja pa v resnici skrbi tudi za dolgoročno solventnost.

Vas zanima več o ohranjanju likvidnosti in pojavu plačilne nediscipline? Vabljeni k branju zapisa Kaj pomeni plačilna disciplina.

Vabljeni tudi k branju prispevkov Zakaj je učinkovito finančno upravljanje podjetja ključno za uspeh podjetja in Kaj pomeni zavarovanje terjatev pred neplačilom.

Sklepna misel

Obvladovanje finančnih tveganj se mora začeti z izvajanjem procesa za upravljanje tveganj. Le tako lahko vodstvo podjetja prepozna tveganja, katerim je podjetje izpostavljeno in se nato s primerni ukrepi primerno odzove na način, da tveganja omeji in zmanjša. 

 

Viri

1 – Bonitete podjetij na Prvi finančni agenciji

2- Financiranje podjetij na Seo-praktik.si

3 – Odkup terjatev/prodaja terjatev na Večer.com 

4 – Bonitetna ocena podjetja na RS Biro

5 – Bonitete na SRRS

6 – Plačilna nedisciplina na Večer.com

7 – Likvidnost podjetja na Seo-praktik.si

8 – Faktoring/factoring na Matija Zajšek.com

9 – Bilanca stanja na Matija Zajšek

10 – Bonitete na Večer.com

11 – E BONITETE.SI na Večer.com

12 – EBONITETE.SI na Delo.si