V tokratnem zapisu se bomo posvetili definiciji za plačilno disciplino in omenili negativen pojav v poslovnem okolju – plačilno nedisciplino. Sledila bo predstavitev stanja plačilne (ne)discipline v letih 0d 2015 do 2021. Vabljeni k branju.

Kaj pomeni plačilna disciplina?

Plačilna disciplina velja za negativen pojav poslovnem okolju in se nanaša na sklop specifičnih pravil in postopkov, ki jih podjetja koristijo za zagotavljanje pravočasnih plačil. Gre za plačila, ki jih podjetja dobijo od poslovnih partnerjev.

plačilna-disciplina-dolgi-plačilni-roki

Zagotovo pa je na tem mestu potrebno poudariti, da je plačilna disciplina pomembna za ohranjanje dobrih poslovnih odnosov, predvsem pa za zagotavljanje in ohranjanje likvidnosti podjetij.

Ko govorimo o učinkoviti plačilni disciplini, imamo v mislih to, da podjetje pravočasno (v dogovorjenem roku) plačuje račune v skladu s pogoji. Redno izvajanje obveznosti namreč vodi v izboljšanje finančnega položaja podjetja pa tudi v krepitev poslovnih odnosov.

 Priporočljivo branje:

Kaj pomeni plačilna nedisciplina?

plačilna-nedisciplina-negativen-pojav

Plačilna nedisciplina je nasprotna plačilni disciplini, Potem takem pomeni, da podjetje ne izpolnjuje svojih obveznosti plačila do lastnih poslovnih partnerjev. Plačilna nedisciplina velja za globoko zakoreninjen pojav v slovenskem in tujem poslovnem okolju in se lahko kaže na različne načine: 

  • Zamuda pri plačilih računov (neupoštevanje dogovorjenih rokov plačila);
  • Neporavnanje obveznosti do lastnih dobaviteljev;
  • Neporavnani davki itd..

Težava, ki jo povzroča pojav plačilne nediscipline je ta, da slednja povzroča nastanek verige neplačnikov. Npr. podjetja, ki imajo dolžnike, se tudi sama pogosto spopadajo z neporavnanimi računi. Podjetje, ki čaka na denar od svojih dolžnikov ima namreč na drugi strani tudi samo obveznosti do zaposlenih (plače), dobaviteljev, davčne uprave (plačilo davkov) in ostalih podjetij.

To, da ni prejelo plačila s strani lastnega dolžnika, podjetju ne daje pravice, da tudi samo ne bi poravnalo obveznosti do lastnega dobavitelja. 

Podjetja, ki plačil ne prejmejo v roku ali jih celo ne prejmejo, lahko neplačila povzročijo velike finančne težave. V upanju, da bodo ohranila likvidnost, se podjetja dodatno zadolžijo, kar jim prinese dodatne stroške. 

zakon-o-preprecevanju-zamud-pri-placilih-zprezp-1

Več o zamujanju s plačili si preberite v prispevku “Kaj ureja Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP-1) in kakšen je njegov osnovni namen?.

Priporočljivo branje:

Kateri so nasveti za zmanjšanje tveganja poslovanja?

Na tem mestu delimo par ključnih nasvetov o tem, kako zmanjšati poslovna tveganja na splošno. 

Prvi in najpomembnejši ukrep je zagotovo preverba bonitete poslovnega partnerja še preden izbrano podjetje z njim vstopi v nov posel. Že samo preverba plačilnih navad v aplikaciji EBONITETE.SI (bonitete prijava v aplikacijo), podjetju omogoča vpogled v to, kako njegov obstoječi ali potencialni poslovni partner izvaja plačila in kakšna je njegova poslovna morala. Več o tem, kako poslujejo poslovni partnerji in zakaj jih preverjati, si lahko preberete v zapisu “Poslovni partnerji in poslovanje podjetja”.

bonitete-prijava-preverba-bonitete-poslovnih-partnerjev

Nadaljnje bi omenili finančne storitve, ki omogočajo obvladovanje tveganj neplačil in izboljšanje likvidnosti. Imenujemo jih odkup terjatev/prodaja terjatev, faktoring in zavarovanje terjatev. Pri tem zavarovanje terjatev velja za najzanesljivejšo obliko zavarovanja premoženja nekega podjetja zoper morebitno neplačilo s strani kupca.

Tematiko zavarovanja terjatev smo že obravnavali v prispevkih “Kaj pomeni zavarovanje terjatev pred neplačilom” in “Kaj pomeni in kako deluje zavarovanje terjatev”.

Odkup terjatev velja za priročno finančno rešitev, ko lahko podjetje odproda vse svoje nezapadle terjatve faktorinški hiši. Zatem denar za prodane storitve in/ali produkte prejme prej, kot bi jih sicer. Zatem pa je faktorinška hiša tista, ki terja dolžnika za poravnanje obveznosti v dogovorjenem roku.

Za razliko od odkupa terjatev pa faktoring omogoča prodajo terjatev do enega ali več kupcev in se lahko izvaja na daljše časovno obdobje.

Priporočljivo branje:

 

Ali se plačilna disciplina v zadnjih letih slabša?

Glede na rezultate raziskave študije Acredie, vodilne zavarovalnice v Avstriji in Allianz Trade, smo sklepčni, da se je (globalno) v zadnjih sedmih letih (tj. od 2015 do 2021) čas, pretečen med izdajo računa/fakture in plačilom, povečal za 4 dni.

Glede na rezultate raziskave in prebrano v prispevku Acredia: Zahlungsmoral weltweit so schlecht wie seit Jahren nicht mehr”, se plačilni roki v zadnjih letih nedvomno podaljšujejo.

O dolgih plačilnih rokih priča tudi podatek, ki kaže, da 17 odstotkov podjetij po vsem svetu prejme plačilo šele po 90 dneh, pri skupno 42 odstotkih je to več kot 60 dni. 

V prispevku, ki smo ga omenili zgoraj, smo naleteli tudi na izjavo izvršnega direktorja Acredite Gurduna Meierschitza, ki jo delimo tudi z vami.

“Plačilne navade so pomemben pokazatelj glede plačilne nediscipline; zamud pri plačilih, neplačila in insolventnosti.” Ob tem je izvršni direktor Acredie Gudrun Meierschitz dodal: “Dalj časa, ko podjetja čakajo na lasten denar, večja je verjetnost, da bodo ostala brez plačila. Ob tem dobavitelji nase prevzamejo kreditno tveganje, kar bistveno povečuje likvidnostna tveganja v poslovnem okolju.”

Plačilna nedisciplina ni nujno odraz slabe poslovne morale. Že res, da nekatera podjetja namenoma zamujajo s plačili ali obveznosti nikoli ne poravnajo. Zagotovo pa tega ne moremo posplošiti na vsa podjetja, še manj pa na tista, ki so se znašla v verigi neplačnikov.

 

Zaključna misel

Plačilna disciplina ni nekaj, kar bi lahko uredili v kratkem času in razlogi za pojav plačilne nediscipline so različni. Pri tem velja omeniti, da je odgovornost vsakega vodstva podjetja ta, da jasno vzpostavi proces in postopke za učinkovit boj s plačilno nedisciplino. To pomeni, da vodstvo (podjetje v vlogi upnika) skrbi za določanje jasnih plačilnih pogojev in rokov, aktivno spremljanje plačil, komunikacijo s podjetji glede zamujanja s plačili in neplačil. Dodatno pa tudi izdajanje opominov in pri tem za ohranjanje dobrih poslovnih odnosov. Hkrati pa v vlogi dolžnika tudi samo redno izvaja plačilne obveznosti do lastnih upnikov.

 

Viri

1 – Bonitete podjetij na Prvi finančni agenciji

2 – Odkup terjatev/prodaja terjatev na Večer.com 

3 – Bonitete na SRRS

4 – Plačilna nedisciplina na Večer.com

5 – Likvidnost podjetja na Seo-praktik.si

6 – Faktoring/factoring na Matija Zajšek.com

7 – Analiza poslovanja podjetja na Mizarstvo.si