Zavarovanje in prodajni pogoji

PLAČILNI POGOJI
Rezrevirane počitnice lahko vplačate na naslednje načine:
– 30 % ob prijavi, preostanek 10 dni pred odhodom
– s čeki do 6 obrokov
– s kreditno kartico American Express, Diners

ODSTOPNINA – RIZIKO ODPOVEDI POTOVANJA

Če potnik ob prijavi predvideva, da se zaradi določenih okoliščin (ki utegnejo nastopiti pri njem ali v njegovi ožji družini) potovanja ne bo udeležil, lahko položi odstopnino. Sporazum o odstopnini velja v primeru vojaškega vpoklica, bolezni ali smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci). Lahko se uveljavlja le z ustreznim potrdilom. Odstopnina znaša 5% cene aranžmaja. S programom se lahko posebej določi drugačna višina odstopnine oziroma da odstopnina ni možna. Ne glede na plačano odstopnino ima organizator v primeru potnikove odpovedi potovanja pravico do povrnitve administrativnih stroškov. Administrativni stroški znašajo: 14,60 € po voucherju. Če potnik odstopi od pogodbe zaradi višje sile, pa ni položil odstopnine, ima organizator pravico do povračila vseh svojih stroškov, razliko pa vrne potniku.
V primeru nepredvidenih okoliščin se za dan odjave šteje dan predložitve popolne pisne odjave z vsemi ustreznimi dokazili; v primeru elementarnih nesreč, vpoklica na vojaške vaje ali vojne je potrebno priložiti ustrezne dokumente pristojnih uprav; v primeru bolezni ali smrti v ožjem družinskem krogu (starša, zakonec ali otrok) pa potrdilo zdravstvene ustanove z izrecno navedbo zdravniškega mnenja, da obolela oseba ni zmožna potovati; v primeru smrti – mrliški list.
V primeru odpovedi že potrjene “poizvedbe rezervacije”, organizator zaračuna odpovedne stroške v znesku vplačane akontacije.
Za vsako spremembo že potrjene rezervacije, če je le-ta sploh še mogoča, organizator bremeni potnika za 20,86 €. Vsaka sprememba termina potovanja znotraj 30 dni do odhoda se ne šteje več kot sprememba, temveč odjava, za katero velja zgoraj navedena tabela “Potnikova odpoved potovanja”.

DARILNI BONI

Nakup darilnega bona je možen izključno z gotovino v poslovalnicah Dober dan turizma d.o.o. in velja kot plačilno sredstvo turističnih aranžmajev v poslovalnicah turistične agencije Dober dan turizem d.o.o.  Darilni bon je nevnovčljiv, nezamenjiv in ga je potrebno vnovčiti v tekočem letu od dneva nakupa.

CORIS ZAVAROVANJE
V naših poslovalnicah lahko uredite tudi dodatno prostovoljno zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini. Mednarodna asistenčna družba Coris ima razpredeno mrežo svojih poslovalnic po vsem svetu in vam nudi brezhibno in hitro organizacijo zdravniške pomoči, prevozov…