Sintaksa je eno izmed osrednjih področij jezikoslovja, ki preučuje pravila in vzorce, po katerih se besede združujejo v stavke. Razumevanje sintakse je ključnega pomena za razumevanje jezika, saj nam omogoča vpogled v strukturo in delovanje jezika ter način, kako tvorimo smiselne in pravilne stavke.   Sintaksa se ukvarja s tem, kako besede tvorijo besedne zveze, […]

Read more

Zaimki so besede, ki nadomeščajo samostalnike ali besedne zveze. So kot majhni pomočniki, ki nam pomagajo, da se izognemo ponavljanju istih besed v stavku.   Povzeto po Franu: zaimek je pregibna besedna vrsta, ki zamenjuje navadno samostalnik, pridevnik ali prislov ter se nanaša na ne zaimenske ustreznike v besedilu.   Vrste zaimkov:   Osebni zaimki […]

Read more