V tokratnem zapisu vam bomo predstavili postopek o tem, kako deluje zavarovanje terjatev in zakaj je pomembno, da podjetja zavarujejo terjatve do kupcev v tujini. Vabljeni k branju zapisa spodaj.

Kaj pomeni in kako deluje zavarovanje terjatev?

Zavarovanje terjatev velja za finančno storitev, s pomočjo katere je mogoče zavarovati terjatve do kupcev v tujini pred tveganjem neplačila. Pri tem je poplačilo terjatev do kupcev v tujini zagotovljeno tudi, če kupec svojih obveznosti namenoma ne poravna ter tudi v primeru kupčeve insolventnosti.

kako-deluje-zavarovanje-terjatev

Zavarovanje terjatev med podjetji velja za priljubljeno finančno storitev. Kot že omenjeno, omogoča , da podjetja zavarujejo vse svoje terjatve do kupcev v tujini. Omenjeno storitev podjetja koristijo predvsem takrat, ko s partnerji poslujejo na odložen rok plačila. To pomeni, da prevzamejo vlogo banke, saj svojemu kupcu nudijo kredit.

Že teorija pa tudi praksa kažeta, da je poslovanje s plačilom na odložen rok zelo tvegano. To pomeni, da podjetje svoje storitve in/ali blago proda, plačilo pa prejme šele čez 30, 60, 90 ali celo več dni. Medtem pa dolgi plačilni roki znatno povečajo verjetnost za neplačilo in zamujanje s plačilom. S tem, ko podjetje proda blago in/ali storitve na odložen rok plačila, je izpostavljeno kreditnemu tveganju. Plačilo na odložen rok namreč predstavlja neke vrste “kredit”.  Več o zamujanju s plačili, si lahko preberete v zapisu “Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP-1)”. Dodatno pa vas vabimo, da si več o tveganjih preberete v prispevku “Kaj pomeni obvladovanje finančnih tveganj?” in kaj pomeni zavarovanje terjatev pred neplačilom.

Da se postopek za zavarovanje terjatev lahko izvede, mora ponudnik omenjene storitve (npr. finančna hiša) predhodno preveriti boniteto tujega kupca. Na podlagi preverbe bonitete (bonitete prijava v sistem) se lahko določi višina kreditnega limita. Sedaj, ko smo na kratko predstavili, kako deluje zavarovanje terjatev, lahko preidemo na naslednji del, kjer bomo predstavili, katere so glavne prednosti zavarovanja terjatev (v sklopu finančne storitve mednarodnega faktoringa) ene izmed faktoring hiš, ki jo imenujemo Prva finančna agencija, d.o.o.

Priporočljivo branje:

GLAVNE PREDNOSTI ZAVAROVANJA TERJATEV (v sklopu mednarodnega faktoringa) pri Prvi finančni agenciji:

 • 100% izplačilo vrednosti terjatev v primeru neplačila kupca oziroma njegove insolventnosti (dolgoročne plačilne nesposobnosti);
 • Možno je zavarovati terjatve do enega ali več kupcev;
 • Brezplačno preverjanje limitov;
 • Vključuje zavarovanje in financiranje.

zavarovanje-terjatev-zavarovanje-premozenja

Kakšen je postopek za zavarovanje terjatev do kupcev v tujini?

Na vprašanje “Kako deluje zavarovanje terjatev” smo že odgovorili. V nadaljevanju bomo predstavili, kako poteka postopek za zavarovanje terjatev do kupcev v tujini.

zavarovanje-terjatev

POSTOPEK ZA ZAVAROVANJE TERJATEV V SKLOPU MEDNARODNEGA FAKTORINGA

 1. Podjetje se želi zavarovati pred neplačilom kupca iz tujine, zato želi uporabiti finančno storitev Prve finančne agencije, ki se imenuje zavarovanje terjatev.
 2. Zatem Prva finančna agencija preveri možnost pridobitve limita zavarovanja plačila za kupca pri uvoznem faktorju v tujini.
 3. Prva finančna agencija prejem odgovor s strani uvoznega faktorja: na voljo je več scenarijev; 100-odstotna odobritev/delna odobritev/zavrnitev limita zavarovanja plačila.
 4. Podjetje nato svojemu kupcu dobavi blago in/ali storitev in mu izda račun z dogovorjenim rokom plačila.
 5. Podjetje izdan račun pošlje tudi Prvi finančni agenciji.
 6. Kupec zatem poravna račun uvoznemu faktorju ob dogovorjenem roku roku plačila.
 7. V kolikor pride do zamude plačila, uvozni faktor urgira za plačilo pri tujem kupcu.
 8. Po prejemu plačila s strani kupca oz. najkasneje 120 dni po zapadlosti računa uvozni faktor nakaže sredstva Prvi finančni agenciji.
 9. Prva finančna agencija izplača vrednost računa podjetju takrat, ko ga prejme od uvoznega faktorja.

Priporočljivo branje:

 

Zaključna misel

Tekom prispevka smo pisali o tem, kako deluje zavarovanje terjatev ter kako poteka postopek za zavarovanje terjatev. Predstavili smo, da bolj kot to, kako deluje zavarovanje terjatev, je pomembno zavedanje o tem, da takšna finančna storitev obstaja in nudi popolno zavarovanje zoper neplačilo s strani tujega kupca. 

 

Viri

1 – Bonitete podjetij na Prvi finančni agenciji

2 – Financiranje podjetij na Seo-praktik.si

3 – Odkup terjatev/prodaja terjatev na Večer.com 

4 – Bonitetna ocena podjetja na RS Biro

5 – Bonitete na SRRS

6 – Plačilna nedisciplina na Večer.com

7 – Likvidnost podjetja na Seo-praktik.si

8 – Faktoring/factoring na Matija Zajšek.com