Ali obstaja kakšna povezava med depresijo, izgorelostjo in tesnobo?

V tem prispevku podrobneje govorimo o tem, ali obstaja kakšna povezava med depresijo, izgorelostjo in tesnobo. V njem najdete štiri odgovore na vprašanja, ki si jih postavlja velika večina ljudi, in sicer: ali lahko izgorelost privede do tesnobe, kako izgorelost vpliva na duševno zdravje, ali je izgorelost povezana s stresom in koliko časa traja, da si opomoremo od izgorelosti?

ali obstaja kakšna povezava med depresijo izgorelostjo in tesnobo

V nadaljevanju prispevka preberite…

Ali lahko izgorelost privede do tesnobe?

Do tesnobe lahko privede izgorelost, kakor tudi tesnoba lahko privede do izgorelosti. Zakaj in kako? Izgorelost je stanje popolne izčrpanosti na čustveni in na psihofizični ravni. Gre za proces, ki lahko traja kar dolgo časovno obdobje, za katerega je značilno, da se posameznik žene preko svojih meja, bodisi s pretiranim delom ali udejstvovanjem na kateremkoli drugem področju. Izgorelost lahko privede posameznika do tesnobe takrat, kadar imajo njegove težnje po pretiranem udejstvovanju korenite v tem, da ga ob vsem, kar počne, hkrati spremlja tudi strah ali zaskrbljenost, da s svojim angažmajem ne bo ali ne bi zadovoljil želja ali pričakovanj človeka na drugi strani – bodisi šefa, profesorja, partnerja, starša, prijatelja,… Izgorelost tako lahko vodi do tesnobe in še naprej do anksioznosti ali anksiozne motnje.

anksiozna motnja

Slika 1: Anksiozna motnja veliko ljudi privede do stanja izgorelosti. Vse podrobnosti o anksiozni motnji, so zbrane na www.vlastakuster.si.

Pod terminom anksiozna motnja opredeljujemo motnje kot so generalizirana anksiozna motnja, socialna anksioznost, posttravmatska stresna motnja in mnoge druge. Do izgorelosti pa po drugi strani privede tudi tesnoba. Če so občutja tesnobnosti, zaskrbljenosti in strahu prisotna v razpoloženju posameznika, to pomeni, da ga njihova prisotnost počasi, a vztrajno utruja in izčrpava. Vsako posamezno dejanje, ki človeka, ki nima težav s tesnobo, na čustveni ravni praviloma me izčrpava, medtem ko človeka, ki je tesnoben, vsako posamezno dejanje vsekakor utruja in izčrpava in tako počasi, a vztrajno lahko vodi do izgorelosti.

Kako izgorelost vpliva na duševno zdravje?

Izgorelost ima zelo slab vpliv na duševno zdravje oziroma še več: izgorelost je sama po sebi pravzaprav že bolezensko stanje oziroma duševna motnja, ki osebo lahko potisne do skrajnega roba dobrega počutja in do izgube zdravja. Pri izgorelosti gre za to, da osebe, ki imajo v sebi neke pred dispozicije za razvoj in nastanek izgorelosti pretirano bodisi delajo ali pa pretirano čustvujejo. V njihovi notranjosti prihaja do potrebe po tem, da se še kar ženejo, k čemur jih po eni strani silijo notranje prisile, po drugi strani pa občutijo tudi visoko motiviranost, ki jim daje moč in voljo, vendar ta motiviranost ne pozna meja in ni zdrava. Izgorelost, ki je končna točka lahko rečemo psihofizičnega zloma zelo slabo vpliva na duševno zdravje.

Če gremo nekako po vrsti, lahko rečemo, da ljudje, ki se pritirano udejstvujejo ali ženejo, kaj kmalu lahko občutijo, utrujenost, nato kronično utrujenost in/ali občutek ujetosti. Lahko pride tudi do nastanka paničnega napada in/ali posledično razvoja panične motnje, lahko se izrazi bodisi tesnoba, anksioznost, depresija, čustvena nihanja,… Tako tesnoba, anksioznost kot depresija, so tesno povezane z občutenjem negativnih čustev, kot je strah, žalost, jeza, bes, sram,… Po drugi strani pa vsa ta čustvena stanja spremljajo tudi različni telesni simptomi. Za tesnobo je na primer značilen nadležni cmok v grlu, za anksioznost tiščanje v prsih, za depresijo pomanjkanje energije, in tako naprej…

Ali je izgorelost povezana s stresom?

Izgorelost je povezana s stresom, in sicer izgorelost povzroča pretiran in dolgotrajen stres. Izgorelost je namreč stanje popolne duševne, čustvene in fizične izčrpanosti, ki jo povzroči kopičenje stresa v človeško telo. Stres je do neke mere dober in tudi dobrodošel, ko pa zdravo mejo prekoračimo, stres začne povzročati težave tako v duševnem, kot v fizičnem zdravju. K izgorelosti so praviloma še bolj podvržene osebe s šibko samopodobo, zato nenehno stremijo k temu, da s svojim delovanjem skušajo v očeh drugih dosegati neko vrsto popolnosti. Zelo se ženejo, da bi za druge vse postorile, se pravočasno odzvale, ugodile pri vseh njihovih željah in zahtevah. To njihovo napačno delovanje, katerega glavna notranja potreba izvira iz tega, da bi bile pohvaljene, da bi bile cenjene, da bi dobile priznanje ali potrditev, da so nekaj naredile dobro, je zelo destruktivno. Želijo si pohvale ali bolje rečeno: potrditve. Ta njihova potreba izhaja že iz njihovega otroštva, v katerem so brez dvoma doživljale stresne situacije, v katerih so razumele, da če so priden, ustrežljive, uslužne, če so vsem vedno na voljo, jih bodo imeli drugi radi in posledično se bodo tudi same počutile dobro ali boljše. Stres je bil torej prisoten že v otroških letih, nato pa tudi v vseh kasnejših letih, vse do trenutka, ko je njihovo telo klonilo pod njegovo težo in končalo v stanju izgorelosti.

izgorelost

Slika 2: Izgorelost nastane zaradi tega, ker človeško telo kloni pod težo stresa.

Koliko časa traja, da si opomoremo od izgorelosti?

Izgorelost je zelo kompleksna duševna motnja, ki je ni moč odpraviti čez noč. Medicina pravi, da je za to, da si opomoremo od izgorelosti, potrebnih več mesecev ali celo več let. Pri tej trditvi je potrebno vedeti, na kakšen način se izgorelost obravnava in kakšna sredstva ter tehnike strokovnjaki vključijo v postopek okrevanja. V tem zapisu bi vas radi seznanili s tehniko, ki mnogim še ni poznana, mnogi pa so se je med tem časom že poslužili tudi za odpravljanje izgorelosti. Govorimo o EFT tehniki, ki jo EFT strokovnjaki uporabljajo na terapevtskem procesu – na EFT terapiji. Gre za nekaj izredno učinkovitega, ki prinaša osupljive rezultate. Od izgorelosti si s pomočjo EFT terapije posameznik opomore v treh mesecih. Spremembo in boljše počutje sicer občuti že po nekaj tednih ali srečanjih, izgorelost v celoti, pa lahko za vedno odpravi, kot rečeno, v treh mesecih. Razlog, zakaj je EFT terapija tako učinkovita je v tem, da poišče tiste prave vzroke, ki so prispevali k temu, da je do izgorelosti sploh prišlo. EFT terapija poseže v posameznikovo podzavest, v kateri odkrije tudi šibke temelje samopodobe, ki najpogosteje stojijo na podzavestnem prepričanju »moram biti popoln« oziroma »moram biti popolna.« Izgorelost velikokrat nastopa tudi v kombinaciji z depresijo. Še posebej pa želimo opozoriti na težko stanje, ki ga doživljajo ženske po porodu, in sicer na poporodno depresijo. Ker imajo slabo samopodobo in ker želijo vse narediti popolno, jih skrb za to, da za otroka ne bodo zmogle poskrbeti na najboljši način, velikokrat zaradi naraščajočih občutkov krivde lahko vodi v poporodno depresijo. Poporodna depresija ni lahka zaveda, vsekakor pa se jo da rešiti. Tako kot EFT terapija odpravlja izgorelost, odpravlja tudi depresijo in tudi poporodno depresijo.

poporodna depresija

Slika 3: Poporodna depresija ni lahka stvar, pojavi pa se lahko tudi v kombinaciji z izgorelostjo. O poporodni depresiji si več preberite na VlastaKuster.

Viri na temo “Ali obstaja kakšna povezava med depresijo, izgorelostjo in tesnobo”:

1– The Relationship Between Burnout, Depression, and Anxiety – NCBI