Zaimki so besede, ki nadomeščajo samostalnike ali besedne zveze. So kot majhni pomočniki, ki nam pomagajo, da se izognemo ponavljanju istih besed v stavku.

 

Povzeto po Franu: zaimek je pregibna besedna vrsta, ki zamenjuje navadno samostalnik, pridevnik ali prislov ter se nanaša na ne zaimenske ustreznike v besedilu.

 

Vrste zaimkov:

 

 • Osebni zaimki (zaimek, ki poimenuje govorečega, ogovorjenega in neudeleženca pogovora): Označujejo govorca, nagovorjeno osebo ali osebo/stvar, o kateri govorimo. (npr. jaz, ti, on, ona, mi, vi, oni)
 • Svojilni zaimki (zaimek, ki izraža lastnino ali pripadnost govorečega, ogovorjenega in neudeleženca pogovora): Označujejo pripadnost. (npr. moj, tvoj, njegov, njen, naš, vaš, njihov)
 • Povratni zaimek: Nanaša se na osebek stavka. (npr. se, si, si)
 • Kazalni zaimki (zaimek, ki kaže na določeno osebo ali stvar, njeno lastnost, velikost ali vrsto): Označujejo položaj v prostoru ali času. (npr. ta, tisti, tak, takšen)
 • Vprašalni zaimki: Uporabljamo jih v vprašalnih stavkih. (npr. kdo, kaj, kateri, kje, kam)
 • Nedoločni zaimki: Označujejo ne določene osebe, stvari ali količine. (npr. nekdo, nekaj, nekateri, vsi)
 • Nikalni zaimki: Označujejo nikalnost. (npr. nihče, nič, nikoli)

 

Uporaba zaimkov:

 

 • Zaimki se sklanjajo po sklonih.
 • Zaimek se mora ujemati s samostalnikom, ki ga nadomešča v spolu, številu in sklonu.
 • Uporabljamo jih, da se izognemo ponavljanju istih besed v stavku.

Pomagajo nam pri tvorjenju krajših in bolj tekočih stavkov.

 

Zaimki - liki, ki se držijo za roke in zraven primeri zaimkov.

 

Primeri:

 

Osebni zaimki:

 

 • Jaz grem v gledališče.
 • Ti si na vrsti za pomivanje posode.
 • On je igral tenis.
 • Ona je šla v kino.
 • Mi se bomo učili za prvo pomoč.
 • Vi ste že bili na koncertu glasbene šole?
 • Oni so prišli po polnoči.

 

Svojilni zaimki:

 

 • To je moje nalivno pero.
 • Tvoji recepti so odlični.
 • Njegova počitniška hiška je ljubka.
 • Njena obleka je prekratka.
 • Naš avto je moder.
 • Vaše mnenje je pomembno.
 • Njihovi izdelki so kakovostni.

 

Povratni zaimki:

 

 • Se bom učil za izpit.
 • Si se že oprhal?
 • Se je urezala v prst.

 

Kazalni zaimki:

 

 • Ta knjiga je zelo zanimiva.
 • Tisto predstavo sem že videl.
 • Takšen motor bi si želel.

 

Vprašalni zaimki:

 

 • Kdo je to rekel?
 • Kaj si naredil?
 • Kateri je tvoj najljubši pevec?
 • Kje si bil dopoldan?
 • Kam odhajaš?

 

Nedoločni zaimki:

 

 • Nekdo je potrkal na vrata.
 • Nekaj mi je padlo iz avta.
 • Nekateri ljudje so zelo zadržani.
 • Vsi so prišli na novoletno praznovanje.

 

Nikalni zaimki:

 

 • Nihče ni vedel odgovora.
 • Nič ni lepšega od cvetoče pomladi in ljubezni.
 • Nikoli ne bom pozabil tega dne.

 

 

Zaimki so pomemben del slovenščine in jih uporabljamo v vsakdanjem govoru in pisanju. Z razumevanjem različnih vrst zaimkov in pravilne uporabe lahko izboljšamo svojo jezikovno spretnost in ustvarimo bolj jasne in tekoče stavke.