Vam grajenje razumljive in obenem estetsko prijazne spletne strani predstavlja težave? Potrebujete ideje za izdelavo uprabne, SEO optimizirane, spletne strani? Izgled vaše spletne strani je najpomembnejši vašim bralcem, da pa se po njej lažje orientirajo, jim delo lahko olajšate s preprostimi elementi, ki smo jih za vas v tem članku podrobneje opisali. V tem članku smo za vas pripravili najpomembnejše sestavine za spletno stran, ki jih ta potrebuje za želeno kakovost.

sestavine za spletno stran

Home Slider

Vaša stran se začne na domači strani ali Home page. Da blogerji in spletni prodajalci svoje bralce na prvi točki hitro informirajo uporabijo Home Slider. Ta deluje kot kratka PowerPoint predstavitev, sestavljena iz nekaj najboljših slik in na kratko povzetih informacij.

Home Slider lahko služi tudi kot okras za vašo spletno stran, zato se nekateri odločijo za uporabo slik, ki so direktrno povezane z njihovim podjetjem, izdelkom ali storitvijo.

Primer dobre uporabe Home Slidera na spletni strani za bonitetne informacije – Ebonitete.si

Na spodnji sliki vidite primer uporabe Home sliderja, ki vljučuje bonitetne informacije, ki spadajo k vsebini njihove spletne strani in dva notranja linka (povezavi), ki bralce pozoveta k akciji. Stran Ebonitete.si pravilno uporablja raznovrstne sestavine spletne strani, prav tako pa na svoji spletni strani, kjer bralcem bonitetne informacije predstavi na preprost in hiter način.

sestavine za spletno stran - bonitetne informacije

Header in Footer – ključne sestavine za spletno stran

Header in Footer sodita med ključne sestavine za spletno stran. Header je element, ki stoji na samem vrhu vaše spletne strani in je pomemben, če vašim bralcem res želite pomagati pri iskanju podatkov na spletni strani. Header je med prvimi stvarmi, ki jih bo vaš bralec videl ob vstopu na vašo spletno stran. Zato je pomembno, da izberete pravi ton in razumljiv format. Primer dobrega Headera vključuje:

 • logo vašega podjetja,
 • menije (več o njih bomo povedali spodaj)
 • dodatne linke, ki vodijo do drugih člankov
 • nasvete za vaše bralce
 • izjave strank (naj bodo resnične)

V Header še vključite vaš kontakt in povejte nekaj o sebi. Pri tem dodajte svojo autentično sliko, saj vam bralci drugače ne bodo zaupali.

Footer stoji na koncu strani in ga sestavlja:

 • logo in ime vašega podjetja
 • naslov in poštna številka vašega podjetja (po želji, vendar je priporočeno, saj vam bralci bolj zaupajo)
 • povezave (links) do vaših računov na spletnih omrežjih
 • ostale povezave, ki se vam zdijo relevantne

Če organizirate Header, prav tako pa Footer, se bodo bralci, ki bodo obiskali vašo spletno stran lahko za pomoč obrnili na vrh ali konec strani. Tako vam za organizacijo preostane še samo sredina, ki je jedro vaše strani, glede na prispevke, ki jih pišete. S Headerom in Footerom imate že pomembnejši del sestavine za spletno stran narejen.

Primer Footerja pod člankom za zavarovanje terjatev na Prvafina.si

Na spodnji sliki vidite primer dobro sestavljenega Footerja, ki smo ga našli pod člankom za zavarovanje terjatev na Prvafina.si. Footer vsebuje vse glavne elemente, ki so uporabni za bralca, prav tako pa Prvafina.si pazi na to, da s naslovom in telefonsko številko potrjujejo identiteto in bralcu neprestano nudijo kontakt. V njihovem članku za zavarovanje terjatev uporabljajo tudi druge elemente, namenjene grajenju strani.

sestavine za spletno stran - zavarovanje terjatev

Editorial polje

Mesto med vašim Headerom in Footerom je namenjeno snovi vaše spletne strani ali editorialnemu polju. Ker je ta del jedro vaše spletne strani morate paziti kako je organizirano. Pri tem upoštevajte organizacijo naslovov in odstavkov, prekomerno ali preredko uporabo slik, naštevanje dejstev in njihov prikaz s pomočjo grafov, ter vključevanje virov. Na tem delu strani mora bralec preživeti največ časa, zato mora biti zanimiva, ter interaktivna. Pri grajenju jedra si pomagajte s marketinškimi formulami, psihološkimi triki in interaktivnim besedilom. Pomaga vam lahko optimizacija spletnih strani. Svoje bralce vodite po strani s pomočjo notranjih (Inbound) povezav. Na Editorial polju lahko:

 • pišete članke
 • pišete nasvete
 • dodajate notranje in zunanje povezave (inbound/outbound links)
 • komunicirate z vašimi bralci
 • dodajate slike, videe in več

Sidebar – sestavine za spletno stran

Na vaši spletni strani vam še ob upoštevanju vsega naštetega zgoraj, manjka samo še Sidebar. To je orodje, ki ga postavite na stran svoje spletne strani, in sledi jedru medtem, ko obiskovalec bere – sicer ne spada med obvezne sestavine za spletno stran. Na njem lahko prikažete:

 • kontakt
 • povezave, ki so morda povezane s člankom, ki ga bralec bere
 • pozive k akciji
 • posebne informacije
 • drugo

Primer uporabe Sidebara ob članku za bolečine v rami na Magus.si

sestavine za spletno stran - bolečine v rami

Na sliki vidite primer uporabe Sidebara, ki je bil postavljen ob članku za bolečine v rami, ter vključuje najpomembnejše povezave (Inbound links) iz spletne strani Magus.si. Prav tako je napisan kontakt in poziv k akciji. Prav tako na sidebaru Magus.si prikaže svoj delovni čas, da jih bralci lažje kontaktirajo. Takšen sidebar ni postavljen samo ob tem članku za bolečine v rami, vendar se pojavlja ob vseh prispevkih na strani Magus.si.

Sidebar, tako kot ostale naštete sestavine, ni obvezen ampak pomaga bralcu in mu omogoča hiter dostop do najpomembnejših povezav, kontakta, itd.

 

Meniji – ključna sestavina za gradnjo spletnih strani

Zadnja stvar, ki bo vaši strani pomagala pri organizaciji so meniji. Te delimo na:

 • primarni meniji – Glavni meniji, ki vodijo do najpomembnejših delov vaše spletne strani, kot so recimo stran s prispevki ipd.
 • sekundarni meniji – Meniji, ki sestavljajo primarni meni, recimo meni za prispevke o spletni optimizaciji.
 • topbar meniji – Prvi meniji, ki jih bralec vidi, saj so na vrhu strani (top)

Menije skušajte organizirati po najpomembnejših prispevkih najprej. Vaš bralec se bo tako po vaši strani še naprej pomikal po vsebinah, ki so pomembne njihovem iskanju.

 

Za dodatno razlago in sestavine za spletno stran si lahko pogledate ta uporaben video, ki ga vidite spodaj: