Sodobno poslovno okolje je dinamično in vedno bolj zapleteno. Poslovne odločitve, ki jih sprejemajo podjetja, so pogosto odvisne od različnih dejavnikov, med katerimi ima ključno vlogo plačilni indeks podjetij.

Z vsebino spodaj vam želimo predstaviti, kaj je pomen plačilnega indeksa v poslovnem okolju in kakšna je njegova ključna vloga pri oblikovanju strategij, načrtovanju in odločanju.

Kaj pomeni plačilni indeks? 

placilni-indeks

Plačilni indeks je kazalnik, ki omogoča oceno učinkovitosti in doslednosti izpolnjevanja plačilnih obveznosti. Pogovorno zapisano to pomeni, da podjetje z odlično stopnjo plačilnega indeksa svoje dobavitelje, partnerje in druge deležnike v poslu plačilne obveznosti izvaja pred valuto ali na datum valute računa. Če je stopnja plačilnega indeksa za izbrano podjetje nižja, pomeni, da podjetje plačuje z zamudo. Zamude so lahko lahko različno dolge, od 1 dneva zamude pa vse tja do 180 ali celo več dni. 

Zamude pri plačilih neugodno vplivajo na deležnike v poslu. Zamude namreč vplivajo na njihovo likvidnost, če nimajo zadostne količine likvidnih sredstev, da bi tudi sami poravnali lastne dobavitelje. Zamude pri plačilih ustvarjajo verige neplačnikov, zato se mora podjetnik zavedati, kako pomembno je, da redno plačuje obveznosti in s tem pridobi visoko stopnjo plačilnega indeksa. Zaradi izvajanja rednih plačil podjetje v širšem poslovnem okolju uživa velik ugled. 

Nadaljnje, je izračun plačilnega indeksa kompleksen proces, saj zahteva zbiranje velike količine podatkov o intervalih plačil s strani različnih podjetij (t. i. poročevalcev). Takšnega načina izračuna plačilnega indeksa se loteva tudi Prva bonitetna agencija, kjer v sklopu bonitetne aplikacije E BONITETE.SI prikazuje stopnjo plačilnega indeksa za izbrano podjetje.

Kako poteka izračun plačilnega indeksa?

Pri Prvi bonitetni agenciji izračun plačilnega indeksa poteka tako:

“Izračun plačilnega indeksa temelji na podlagi zbranih računov iz naše interne podatkovne baze za zadnjih 12 mesecev. Plačilni indeks je le približek plačilne discipline subjekta glede na podatke, ki so v podatkovni bazi. Ti zajemajo samo njim dostopne in posredovane plačilne navade in ne zajemajo vseh plačil računov, ki so bili izstavljeni subjektu.” (Vir Prva bonitetna agencija)

Bazo poročevalcev gradijo na način, da potencialne poročevalce pogosto vabijo k sodelovanju in jim pri tem zagotavljajo, da je postopek skoraj v celoti avtomatiziran in poročevalcem na vzame veliko časa.

Vsekakor pa velja, da je v posel potrebno vstopiti pripravljen in preventivno preveriti bonitete (pa tudi bonitetne ocene) vseh deležnikov v poslu, saj podjetja s to potezo občutno zmanjšajo številna tveganja poslovanja.

Če povzamemo bistvo, plačilni indeks omogoča presojo o tem, kdaj se lahko pričakuje plačilo s strani poslovnega partnerja.

Zakaj je potrebno v poslovnem okolju redno preverjati plačilni indeks lastnih partnerjev?

placilna-nedisciplina-slo-poslovno-okolje

Plačilni indeks je zagotovo najhitrejši indikator plačilne nediscipline, ki velja za globoko zakoreninjeno prakso v poslovnem okolju. Odgovornost podjetnikov je, da pred vstopom v nov posel preverijo “oceno plačilnih navad” svojih obstoječih oziroma potencialnih poslovnih partnerjev. Preberite še Kako dolgoročna plačilna nesposobnost podjetja vpliva na pojav poslovnih tveganj

Če podjetnik ugotovi, da njegov obstoječi ali potencialni poslovni partner plačil ne izvaja redno, bo zagotovo sprejel dodatne ukrepe.  S pomočjo teh bo učinkovito zmanjšal morebitna poslovna tveganja, ki lahko nastanejo v primeru sodelovanja s takšnim poslovnim partnerjem.

Med dodatne ukrepe za obvladovanje tveganja in izboljšanje likvidnosti med drugim štejemo tudi odkup terjatev/prodaja terjatev (t. i. kratkoročna oblika financiranja). Dodatno pa tudi faktoring/factoring (dolgoročna oblika financiranja).

Omembe vredna je tudi finančna storitev Zavarovanje terjatev. Gre za priročno rešitev za podjetja, da zavarujejo lastne terjatve v primeru, ko njihov kupec ne poravna svojih obveznosti ali vmes postane insolventen. 

O zavarovanju terjatev smo podrobneje pisali v zapisih Kaj pomeni zavarovanje terjatev pred neplačilom, Kaj pomeni zavarovanje terjatev in kako zmanjša tveganja neplačila ob pojavu plačilne nediscipline in Kaj pomeni, kako deluje zavarovanje terjatev ter kakšen je postopek za zavarovanje terjatev do kupcev v tujini.

 

Zaključna misel

Tekom besedila smo pisali o tem, kako pomemben je plačilni indeks in kako lahko slednji hitro razkrije plačilne navade podjetij. Pred vstopom v poslovno sodelovanje je namreč pomembno, da podjetniki preverijo plačilne navade svojih obstoječih ali potencialnih partnerjev. Če partner ne plačuje redno, je potrebno sprejeti ukrepe za obvladovanje tveganj. Eni izmed teh so odkup terjatev, faktoring ali zavarovanje terjatev. S tem se izboljša likvidnost podjetja in zmanjša morebitna tveganja poslovanja.

 

Viri

1 – Neplačniki na Limb.si

2 – Faktoring na Kolektim.si

3 – Plačilna nedisciplina na Večer.com

4 – Bonitete podjetij na Prvi finančni agenciji